Jak je důležité míti svého koníčka

Mít svého koníčka je velmi důležité.Díky tomu je život hned příjemnější a zábavnější. Jsou okolnosti a události v životě, kdy na vlastní hobby nemáme čas, ale není to dobře.Koníčky bychom si měli pěstovat bez ohledu na to, jestli máme malé děti nebo splácíme hypotéku.
Člověk nemá vždy možnost, aby vykonával práci, která ho baví. Dokonce i tehdy, když se stane jeho koníček zároveň jeho prací, automaticky přestává být koníčkem. O to je důležitější najít si takovou činnost, která dokáže potěšit a zcela člověka pohltit, je v době, kdy nemáte na růžích ustláno.
starý foťák
Když člověka potká nějaká tragická událost, je důležité, aby se dokázal upnout k činnostem, které ho těší a naplňují radostí. Lidé, kteří mají své koníčky, dokážou překonat životní krize mnohem snáze. Ne snad že by neprožívali utrpení, ale dokáží pozornost upoutat i k něčemu jinému, což jim umožňuje vidět svět s určitého nadhledu, který je v krizových situacích zcela nezbytný.
 magické krychle

Hobby a lidé s hendikepem

Mít své hobby ovšem je důležité také pro lidi s hendikepem.Tito lidé jsou často v životě více či méně limitování. Mnozí z nich nejsou schopni zapojit se do pracovního procesu, což sebou nese nejen finanční omezení, ale také pocit prázdnoty a zbytečnosti. O to je důležitější, aby si tito lidé dokázali čas vyplnit něčím, co je těší. Mít nějakou činnost moc rád, to znamená způsob, jak se alespoň částečně vyrovnat s hendikepem. Týká se to i lidí s mentálním postižením, které je velmi náročné.
Pro lidi s mentálním postižením by bylo optimální celoživotní vzdělávání, protože bez podnětů by tito lidé velmi rychle ztratili již nabyté dovednosti. Proto je důležité najít si takovou oblíbenou činnost, která pomůže udržet dané dovednosti a jejímž prostřednictvím se může dotyčný nějak seberozvíjet.